BUCHABADE

A Comunidade de Augas

Os nosos devanceiros

No ano 75, toda a veciñanza apoiou económicamente para captar dous manantiais, facer un depósito e as distribucións até as casas.

A nova xestión da auga

Modernizamos as instalacións, filtramos a auga, dotámonos de clorador e temos información a tempo real de niveis do depósito, do consumo, do cloro...

Na actualidade

Temos que seguir adaptándonos aos novos escenarios coma as secas extremas. Temos en marcha o proxecto "Pozo", entre moitos outros.


Novas