BUCHABADE

A Comunidade Enerxética

Coñece a CLER

Comunidade Local de Enerxías Renovables.

A nosa idea

Unha alternativa máis xusta para a producción de enerxía renovable.

Estado actual

Somos 80 socios, 3 PYMES, a propia CMVMC e tamén a Comunidade de Usuarios de Augas De Buchabade.

Obxectivos

O noso obxetivo é dotarnos dun autoconsumo compartido eléctrico que acade o óptimo para cada un dos socios da Cooperativa.


Novas