BUCHABADE

Acontecementos

Febreiro 2024

Xornada de traballo comunal

O 24 de febreiro os veciños xuntámonos unha vez máis para unha xornada de traballo no noso monte.

Prantamos gran cantidade de carballos e castiñeiros, limpamos a maleza e podamos as árbores que o requerían. Tamén retiramos algunhas árbores de especies invasoras.

Para celebralo, tódolos veciños participantes fomos tomar un pincho ao bar local ao rematar.


Marzo 2023

Xornada de traballo comunal

O día 4 de marzo xuntámonos unhas 40 persoas para plantar castiñeiros e freixos, eliminar acacias e eucaliptos e facer unha poza para anfibios.

Con estas actuacións queremos contribuir a que aumente a biodiversidade no noso monte. A poza servirá para mellorar as condicións para as poboacións de anfibios e con elo de toda a fauna que poden traer acompañada.

Plantar freixos, pradairos e sobreiras supón reintroducir especies casi desaparecidas da nosa contorna. Tamén prantamos 25 castiñeiros de froita variedade "Maruxa", haberá que coidalos estos primeiros anos.


Febreiro 2023

Buchabade na web

Nesta data publícase a primeira versión da Web de Buchabade no Internet.